PROJEKT NOWEJ TECHNOLOGII

CYNKOWNIA RADOMSKO sp. z o. o. realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie nowej technologii przygotowania stalowych konstrukcji wielkogabarytowych do nanoszenia powłok malarskich”

Cele i planowane efekty projektu:

Przedmiotem przeprowadzanej inwestycji technologicznej jest wdrożenie nowej technologii nakładania powłok malarskich przy wykorzystaniu hybrydowego sposobu przygotowania powierzchni konstrukcji wielkogabarytowych do malowania poprzez zastosowanie wielokomponentowych środków selektywnie absorbujących i rozpoczęcie świadczenia znacząco udoskonalonej usługi zabezpieczania powierzchni przy wykorzystaniu powłok malarskich.

Efektem realizacji niniejszego projektu jest przeciwdziałanie niskiemu poziomowi innowacyjności polskich firm z sektora MSP. Ponadto zostaną osiągnięte inne korzyści:

- wzrost konkurencyjności

- obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

- zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,

- podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny Firmy,

- poprawę warunków pracy.

 

Wartość projektu: 3 422 256,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 540 015,43 PLN